دوربین ویدئومتری چاه مدلKBIC IV

دوربین ویدئومتری چاه مدلKBIC IV

دوربین ویدئومتری چاه مدلKBIC IV این دوربین مجهز به چهار دوربین مستقل بوده که تصاویر آنها بطور همزمان و یا مستقل در کنسول دستگاه قابل مشاهده و ذخیره سازی می باشد. یک دوربین تصویری از محور چاه را ارائه نموده و سه دوربین دیگر که در زوایای ۱۲۰ درجه از…
بیشتر بخوانید